Αγόρασε διαμέρισμα με χορηγία έως €50.000 σε όλες τις περιοχές της Κύπρου – Νέο σχέδιο

Ανοίγει σύντομα και σχέδιο για ανακαίνιση και προσιτό ενοίκιο (ΠΟΣΑ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ)
Στην προκήρυξη νέων στεγαστικών σχεδίων, κάποια από τα οποία θα τρέξουν για πρώτη φορά, προχωρά το Υπουργείο Εσωτερικών το επόμενο διάστημα. Τα νέα σχέδια, περιλαμβάνονται στη Νέα Ενιαία Στεγαστική Πολιτική που εξήγγειλε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Πρόκειται για το Σχέδιο Στεγαστικής Επιδότησης Νεαρών Ζευγαριών ή/και Νέων μέχρι 41 ετών (συνολικός προϋπολογισμός €15 εκατ.) καθώς και το Σχέδιο Σχέδιο Ανακαινίζω – Ενοικιάζω (συνολικός προϋπολογισμός €25). Περισσότερες πληροφορίες για την έναρξη όλων των σχεδίων θα ανακοινωθούν σύντομα.

Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι πριν από λίγες μέρες το ΥΠΕΣ ανακοίνωσε εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο οι Οδηγοί για το Σχέδιο “Built to Rent” σε ιδιωτική γη και τα Αναθεωρημένα Πολεοδομικά Κίνητρα. Πρόκειται για δύο σχέδια που αφορούν επαγγελματίες ανάπτυξης γης και περιλαμβάνονται επίσης στη Νέα Ενιαία Στεγαστική Πολιτική.

Πάμε πιο κάτω να δούμε περισσότερες πληροφορίες για τα 2 νέα σχέδια που αφορούν τους πολίτες:

Σχέδιο Στεγαστικής Επιδότησης Νεαρών Ζευγαριών ή/και Νέων μέχρι 41 ετών

Μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου αναμένεται ότι θα προκηρυχθεί το Σχέδιο Στεγαστικής Επιδότησης Νεαρών Ζευγαριών ή/και Νέων μέχρι 41 ετών. Σύντομα το ΥΠΕΣ θα ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το σχέδιο με σκοπό οι ενδιαφερόμενοι να ξεκινήσουν τις διαδικασίες για να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες βεβαιώσεις και πιστοποιητικά ούτως ώστε να είναι έτοιμοι με την προκήρυξη του σχεδίου.

Το συγκεκριμένο σχέδιο είναι με βάση την φιλοσοφία των στεγαστικών σχεδίων για ορεινές, ακριτικές περιοχές και περιοχές υπαίθρου που τρέχουν τα τελευταία χρόνια. Δεν θα υπάρχει όμως σε αυτό το σχέδιο κάποιος περιορισμός στην περιοχή. Θα υπάρχει όμως ηλικιακός περιορισμός, μέχρι τα 41 χρόνια, καθώς και περιορισμός στο εμβαδό της κατοικίας αφού δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 85 τ.μ. ωφέλιμου εμβαδού. Σημειώνεται επίσης και η προϋπόθεση όπως το υπό ανάπτυξη ή εξέταση τεμάχιο είναι εντός ορίων οικιστικής ζώνης/περιοχής.

Αν και το σχέδιο ουσιαστικά επιτρέπει την ανέγερση ή αγορά τόσο σπιτιού όσο και διαμερίσματος, γίνεται αντιληπτό ότι ο περιορισμός των 85 τ.μ. παραπέμπει περισσότερο στην αγορά ενός διαμερίσματος. Το σχέδιο προνοεί και δυνατότητα βελτίωσης κατοικίας πέραν από την αγορά ή ανέγερση.

Σκοπός του σχεδίου είναι η παραχώρηση εφάπαξ οικονομικής βοήθειας σε νεαρά ζευγάρια ή/και νέους μέχρι 41 ετών, με στόχο την ενίσχυση της αγοραστικής τους ικανότητας και της δυνατότητας πρόσβασής τους σε στέγη. Το σχέδιο θα έχει διάρκεια δύο έτη. Εκτιμάται ότι θα επωφεληθούν 200 ζευγάρια ή/και νέοι ετησίως, βάσει προϋποθέσεων και κριτηρίων.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι Επιδότησης

Νεαρά ζευγάρια ή νέοι μέχρι 41 ετών, με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια και τη σύνθεση του νοικοκυριού, που εφαρμόζονται σε υφιστάμενα Σχέδια της Υπηρεσίας Μέριμνας, του ΚΟΑΓ και του Στεγαστικού Σχεδίου Ακριτικών Περιοχών.

Συγκεκριμένα, οι Κατηγορίες δικαιούχων βάσει εισοδημάτων και σύνθεσης οικογένειας είναι οι ακόλουθες:

Μονήρες Άτομο: ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι €25.000
Ζεύγος (οικογένεια δύο ατόμων) ή μονογονεϊκή οικογένεια: ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι €45.000
Οικογένεια 3 ατόμων: ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι €50.000
Οικογένεια 4 ατόμων: ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι €55.000
Οι δικαιούχοι θα εγκρίνονται μέσω του φορέα υλοποίησης του Σχεδίου.

Ύψος επιδότησης

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης καθορίζεται ως ακολούθως:

για μονήρες άτομο > €20.000
για ζεύγος (2 άτομα) ή μονογονεϊκή οικογένεια > €45.000
για οικογένεια με ένα ή περισσότερα παιδιά > €50.000
Προϋποθέσεις ένταξης στο Σχέδιο

Η απόκτηση κατοικίας θα χρησιμοποιείται για ιδιοκατοίκηση.
Η ημερομηνία απόκτησης της ιδιόκτητης κατοικίας πρέπει να είναι η ίδια ή μεταγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2024. Ημερομηνία απόκτησης θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης των σχετικών εγγράφων στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.
Ο/Η δικαιούχος ή ο/η σύζυγος/συμβίος/α του/της δεν κατέχει ή δεν κατείχε άλλη ιδιόκτητη κατοικία κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.
Απαιτείται τεκμηρίωση κατά πόσο ο/η δικαιούχος ή ο/η συμβίος/α του/της δεν διαθέτουν ικανοποιητικούς πόρους για κάλυψη του συνολικού πόσου απόκτησης της οικιστικής μονάδας.
Το συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν για απόκτηση οικιστικής μονάδας δεν μπορεί να ξεπερνά τα 85 τ.μ.. Κατά τον υπολογισμό του ωφέλιμου εμβαδού δεν λαμβάνονται υπόψη:
• ακάλυπτες βεράντες, υπόστεγοι και βοηθητικοί χώροι, εκτός αν το άθροισμα του εμβαδού τους υπερβαίνει τα 20 τ.μ.. Σε περίπτωση που το άθροισμα του εμβαδού τους υπερβαίνει τα 20 τ.μ., θα λαμβάνεται υπόψη μόνο το επιπλέον εμβαδόν. • καλυμμένες βεράντες, εκτός αν το εμβαδόν τους υπερβαίνει το 20% του δομημένου χώρου του ίδιου ορόφου. Σε περίπτωση που το εμβαδόν τους υπερβαίνει το 20% του δομημένου χώρου του ίδιου ορόφου, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο το επιπλέον εμβαδόν

Οικονομική ενίσχυση παραχωρείται για την απόκτηση με νόμιμο τρόπο ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια. Η απόκτηση περιλαμβάνει: ανέγερση κατοικίας, αγορά νέας ή υφιστάμενης κατοικίας, αγορά και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας, απόκτηση με δωρεά και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας και απόκτηση με άλλο τρόπο και βελτίωση νέας ή υφιστάμενης κατοικίας.
Το Σχέδιο αφορά σε παροχή οικονομικής ενίσχυσης για απόκτηση κατοικίας σε δημαρχούμενες περιοχές και το υπό ανάπτυξη ή εξέταση τεμάχιο είναι εντός ορίων οικιστικής ζώνης/περιοχής.
Επιλέξιμη θεωρείται η πράξη, που αφορά σε απόκτηση κατοικίας και διενέργεια συνολικής δαπάνης τουλάχιστον €20.000. Η ενίσχυση ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης, με κατώτατο όριο συνολικής δαπάνης τις €20.000. Ως εκ τούτου, το ελάχιστο ποσό που μπορεί να παραχωρηθεί είναι €10.000. Το ανώτατο όριο ενίσχυσης (50% συνολικής δαπάνης) εξαρτάται από την σύνθεση της οικογένειας.
Δικαιούχος που θα εγκριθεί για να συμμετάσχει στο εν λόγω Σχέδιο δεν δύναται να συμμετάσχει σε άλλο Στεγαστικό Σχέδιο (Σχέδιο Διάθεσης Οικοπέδων σε Οικογένειες με Χαμηλά Εισοδήματα, Στεγαστικά Σχέδια Υπαίθρου, Ορεινών, Ακριτικών και Απομακρυσμένων Περιοχών, Σχέδια Υπηρεσίας Μέριμνας).
Δικαιούχος που θα εγκριθεί για να συμμετάσχει στο εν λόγω Σχέδιο δύναται να αξιοποιήσει το ποσό επιδότησης που θα λάβει για αγορά κατοικίας σε προσιτή τιμή, που θα παραχθεί μέσω των Αναθεωρημένων Πολεοδομικών Κινήτρων
Υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος συμμετοχής μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί. Οι αιτητές θα αξιολογούνται από τον φορέα υλοποίησης του Σχεδίου κατά σειρά προτεραιότητας (first-come, first-served).

Οι αιτητές θα κληθούν να προσκομίσουν παραστατικά που να αποδεικνύουν το συνολικό ετήσιο εισόδημα και τη σύνθεση της οικογένειας. Περισσότερες πληροφορίες για το σχέδιο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Compare listings

Compare