6 + 1 Απλά βήματα που θα σε βοηθήσουν να επιλέξεις το ιδανικό σου σπίτι!!

6 + 1 Απλά βήματα που θα σε βοηθήσουν να επιλέξεις το ιδανικό σου σπίτι. 1. Σκέψου τις ανάγκες σου Πριν ξεκινήσεις την αναζήτηση για αγορά ενός σπιτιού που θα ήταν ιδανικό για εσένα, σκέψου πώς θα ήθελες να είναι το...

How can you build a career as a real estate agent?

A real estate business is a business that deals with buying, selling, managing or investing in properties. A professional career in Real Estate can be very challenging. It requires hard work and ambition to succeed. Flexibility is one of the main reasons why a career in Real Estate is ideal for a professional career. In the real estate industry, you can increase your income, improve your way of living and...

What is a Golden Visa and How Can it benefit the Owners?

  What is Golden Visa? The Greece Golden visa program launched in 2013, is an entry pass to third-country citizens, who want to proceed with investment in real estate and obtain a residence permit in Greece. Essentially the Golden Visa offers to investors, citizens of third countries to acquire a property in Greece worth 250,000 euros and more and essential ‘buy’ their permit to entry in...

How Are New Technologies Affecting Real Estate?

Technology in Real Estate is the current trend for new or renovated apartments and single-family homes. Technology is currently on the rise and shaping the future of real estate. During the pandemic, real estate agencies have tried to find solutions to communicate more easily with their clients and make the process more accessible for themselves as well as their clients. Whether you are looking to rent,...

The Most Important Renovation Projects to Considered

Wondering how to add value to your home easily and inexpensively? Here are few easy updates that you can do. It is important to consider the right things that need renovation in order to add value to your property. Renovations are time-consuming and if you don’t want to dive into a large renovation project, small things can add value to your property too. Consider focusing on the appeal of your home...

Ways to Enhance Your Front Entrance and Make It More Inviting

Your entrance is the first impression of your home. By giving your home an update, you add a valuable appeal to it. Your doorstep entrance is the place that provides you with a distinct separation between the outside world and your inner sanctuary. Your front entrance is where you welcome guests. It is the place you enter and exit multiple times per day and the place where you say goodbye and hello, where...

Real Estate – Investing: Tips if you are looking to invest in a property and become a landlord.

The first step in real estate investing is Homeownership which is a huge advantage for your financial peace. It is also helpful in terms of your budget savings or even helps you generate a good amount of extra income. Homeownership offers you the opportunity to save money for the future. Owning a house comes with a hefty price tag. For example, you have a stable rent income each month. This is an initial...

First – time Home Seller ? Here Is Some Advice For You

Most first-time home sellers have no idea how to start the selling process. The first essential for a first-time home seller is to understand the sale process entails, including the costs that are associated with selling a home and many other important aspects of the process. The journey isn’t always easy. Relax though, because there are a bunch of ways to increase your odds to sell fast and at a good...

Make Your Home More Valuable And Sell Faster!

One of the first things you need to have in mind before you sell your house is to prepare your home for viewers. It would ensure your property would sell faster and it can add value. Selling your home quickly allows you to move on with your life, and also it means much fewer days of keeping your home in pristine condition and leaving every time your agent brings prospective buyers.   To...

Turn your balcony into a garden paradise with three simple tips!

Are you a balcony owner who loves gardening? Then here are few tips to help you create your own small paradise in the city. Plants and gardens are a refuge for relaxing and unwinding. The outdoor areas of your balcony offer the opportunity to use some of the extra time you spend at home and create unique and meaningful projects! After all, a beautiful outdoor area increases the value of your...

Compare listings

Compare