Νοέμβριος 2023

Real Estate Glossary: Demystifying Common Real Estate Terms for Newcomers

Entering the world of real estate can be an exciting but bewildering experience, especially for newcomers bombarded with unfamiliar terminology and jargon. To help you navigate this complex landscape, we've created a real estate glossary that explains some of the most common terms and phrases used in the industry. Whether buying, selling, or simply curious about the real estate market, this glossary will...

10 Συμβουλές για Ταχύτερη Πώληση του Σπιτιού σας στην Κύπρο

Είστε σε αναζήτηση να πουλήσετε το σπίτι σας στην Κύπρο γρήγορα και αποτελεσματικά; Η πώληση μιας ιδιοκτησίας μπορεί να είναι ενδοιαστική, αλλά με τις σωστές στρατηγικές και καθοδήγηση, μπορείτε να επιταχύνετε σημαντικά τη...

10 Tips for Selling Your Home Faster in Cyprus

Are you looking to sell your home in Cyprus quickly and efficiently? Selling a property can be daunting, but with the right strategies and guidance, you can significantly speed up the process. In this article, we'll provide ten valuable tips to help you sell your home faster on the beautiful island of Cyprus. As a bonus tip, we'll introduce you to Estia Properties, an experienced real estate agency in...

Aπό την 1η Νοεμβρίου 2023 εφαρμόζεται το μειωμένο ΦΠΑ στα ακίνητα στην Κύπρο

Τι ισχυεί για το νέο πλαίσιο για μειωμένο ΦΠΑ στα ακίνητα; Το νέο πλαίσιο που θα εφαρμόζεται από την 1η Νοεμβρίου 2023 σ’ ό,τι αφορά την εφαρμογή του μειωμένου ΦΠΑ στα ακίνητα προνοεί τα πιο κάτω. Η νέα νομοθεσία προβλέπει...

Compare listings

Compare